طریق بسمل شدن

معرفی «طریق بسمل شدن»: و در آداب ذبح آمده است که اول آب بدهند

چه کسی جنگ را دوست دارد؟ واقعا هیچکس. این واقعیت چیزی است که در سرتاسر کتاب «طریق بسمل شدن» برایت مرور می‌شود. هیچکس جنگ را دوست ندارد ...

ادامه مطلب

قلعه حیوانات

«قلعه حیوانات» نوشته جورج اورول رمانی درباره شیوه غریب و آشنای «برابر تر» شدن!

رنج کشیدن از ظلم، اتفاقی نیست که محدود و محصور به یک زمان و مکان خاص باشد. در همیشه‌ی تاریخ، کسانی زورشان چربیده و کسان دیگری بغض‌شان ر...

ادامه مطلب

چراغها را من خاموش میکنم

«چراغها را من خاموش می‌کنم» کتابی با بیش از 100 بار تجدید چاپ

اگر شما یک زن خانه‌دار هستید و می‌خواهید کتابی بخوانید که از همان صفحه اول با قهرمان داستان ارتباط برقرار کنید، خواندن «چراغها را من خا...

ادامه مطلب