خرید آنلاین کتاب قلعه حیوانات از سایت نشانک

«قلعه حیوانات» نوشته جورج اورول رمانی درباره شیوه غریب و آشنای «برابر تر» شدن!

رنج کشیدن از ظلم، اتفاقی نیست که محدود و محصور به یک زمان و مکان خاص باشد. در همیشه‌ی تاریخ، کسانی زورشان چربیده و کسان دیگری بغض‌شان ر...

ادامه مطلب